Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2018

Kocham cię, Mamo.
— zawsze
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
Nikt nie może Cię uratować, tylko Ty sam. A wart jesteś uratowania. Niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie, ale jeśli w ogóle coś warto wygrać - to właśnie ją.
— Bukowski
Reposted frompheebs pheebs viablackcat blackcat
9304 1848
Reposted from4777727772 4777727772 viapatyna patyna
6883 2765 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapuszka puszka
0065 c907
Reposted fromchocoway chocoway viawildhorses wildhorses
2510 5250 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
2697 a23a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
2640 c605
Reposted frometerycznie eterycznie viaiwannabeyour iwannabeyour
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiwannabeyour iwannabeyour
0234 d712
Reposted fromEkran Ekran viaiwannabeyour iwannabeyour
4903 2c44
Reposted fromkarahippie karahippie viajooo jooo
1703 6fe9 500
Reposted fromtoft toft viano-longer-kore no-longer-kore
9045 c9ee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viano-longer-kore no-longer-kore

April 05 2018

0626 6fcb 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viababyface babyface
8296 83db
Reposted fromartlover artlover viababyface babyface
1803 3342 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viababyface babyface
1954 3996 500

vvni:

Greta Buyspse photography

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viababyface babyface
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...